MESTO

KINO

OD

DO

JÚN

Bardejov

Kino Žriedlo

10.6.

Častá

Letné kino - Amfiteáter

12.6.

Senica

Kino Mladosť

12.6.

Senec

Amfiteáter

16.6.

Komárno

Amfiteáter

19.6.

21.6.

Bratislava

Filmový klub Charlie centrum

25.6.

1.7.

Martin

Amfiteáter

25.6.

Stupava

Amfiteáter

25.6.

JÚL

Štúrovo

Kino Danubius

9.7.

10.7.

Rimavská Sobota

Kino Orbis

17.7.

19.7.

Bratislava

Filmový klub Nostalgia

28.7.

AUGUST

Holíč

Letné kino - amfiteáter

21.8.